Blog - Introversie en Extraversie

Introversie en Extraversie

Introversie en extraversie. Kans is groot dat je hier weleens van hebt gehoord. Misschien weet je van jezelf ook welke van deze twee het meeste bij jou past.

Introversie en extraversie zijn onderdeel van je persoonlijkheid. Extraverte mensen staan bekend als spontaan, sociaal en assertief. Introverte mensen worden vaak gezien als stil, behoedzaam en teruggetrokken. Als je deze woorden leest, heb je vast wel een idee welke van de twee een voorkeur heeft in onze maatschappij.

Extravert gedrag heeft inderdaad de voorkeur in onze westerse maatschappij. We willen graag dat mensen assertief en sociaal zijn. Mensen die graag aan het woord zijn en zich weten te profileren. Wel is er de afgelopen tijd meer aandacht gekomen voor introversie en de sterke kanten die ook hierin zitten.

In dit artikel wil ik jullie meenemen in beide werelden. Ik wil me niet focussen op de ene of de andere. Ik wil jullie laten zien waar de verschillen zitten. Verschillen die regelmatig kunnen leiden tot misverstanden en frustratie, als je niet weet waar deze verschillen vandaan komen. En als je je niet kunt voorstellen hoe de ander de wereld ervaart.

Wel met een kleine disclaimer. Ik wil beide kanten evenveel aandacht geven en ik ga hier ook zeker mijn best voor doen. Maar ik weet ook dat ik zelf meer introvert ben. Dat betekent dat ik mij hier een betere voorstelling van kan maken. Ook ik vind het soms moeilijk om een goed beeld te krijgen van extraversie. Dit maakt dat het voor mij makkelijker is om over introversie dan over extraversie te schrijven..

Wat verstaan we onder introversie en extraversie

Introversie en extraversie lijken ontzettend tegenovergesteld aan elkaar en eigenlijk zijn ze dat ook. Het is alleen ook zo dat je nooit 100% introvert of 100% extravert bent. Het is een dimensie waarop je je bevindt, waarbij de één introverter of extraverter is dan de ander. Daarbij is het wel zo dat je meestal hoger scoort op introversie of op extraversie. Afhankelijk van deze score wordt je vervolgens introvert of extravert genoemd.

Hoe ik dit ervaar

Zelf scoor ik beduidend hoger aan de introverte kant van deze schaal. Ik merk dat ik het heerlijk vind om mij terug te trekken uit de buitenwereld en dat ik veel tijd doorbreng in mijn eigen innerlijke belevingswereld. Daar ben ik bezig met mijn eigen gevoelens, ideeën die in mijn hoofd spelen, welke gedachten er allemaal door mijn hoofd gaan, etc.

Ik hou niet van hele drukke feestjes, zeker niet als hier heel veel onbekenden zijn. Dat betekent alleen niet dat ik altijd maar alleen wil zijn. Absoluut niet. Ik voel me alleen beter als ik in een kleiner gezelschap ben. Het liefst met mensen die ik op zijn minst al een beetje ken. Doordat ik dan niet eerst door de hele ‘wie ben jij’ en ‘wat doe je’ heen hoef te gaan, kun je veel sneller diepe gesprekken voeren.

En betekent dit dat ik me nooit in de drukte begeef? Nee hoor, ook ik ga af en toe naar een concert. De laatste tijd wel veel minder, moet ik eerlijk bekennen. Maar waar dit voor anderen misschien opzwepend en oppeppend is, weet ik gewoon dat ik er achteraf echt behoorlijk van bij moet komen.

Ow, en een afspraak die ik wel met mezelf heb: Hooguit één afspraak per weekend. Minstens één dag voor mezelf of alleen samen met mijn partner. Ik wil echt tijd hebben om bij te kunnen tanken.

Dit is in vogelvlucht hoe ik mijn introversie ervaar. Maar waar zit nu eigenlijk het verschil tussen introversie en extraversie?

Binnenwereld vs. Buitenwereld

Introvert of extravert zijn, heeft te maken met de manier waarop je je energie, je aandacht, richt. Naar binnen of naar buiten.

Als je aan de introverte kant van de schaal scoort, dan richt je energie en je aandacht meer naar binnen dan naar buiten. Je bent natuurlijk niet helemaal afgesloten van de buitenwereld, maar je bent vooral bezig met hoe deze uiterlijke wereld invloed heeft op je innerlijke wereld. Welke invloed heeft, wat er om je heen gebeurt, op jou. Op jouw gevoelens, je gedachten en het gedrag wat daar uit voortkomt. Dit maakt dan ook dat jij als introvert waarschijnlijk veel bezig bent met nadenken, het verwerken van ervaringen en reflectie.

Scoor je aan de extraverte kant van de schaal, dan is je energie en je aandacht meer gericht op de wereld buiten je. Je wilt contact maken met de wereld om je heen. Met andere mensen, maar ook door actief bezig te zijn in en met de buitenwereld. Je bent bewust of onbewust vooral bezig met hoe jij invloed kunt hebben op de wereld om je heen. Als extravert ben je graag in actie, hou je van het nemen van enig risico en ben je graag onder de mensen.

Behoefte aan prikkels

Aan de buitenkant is dit natuurlijk niet te zien, maar het brein van een extravert persoon en een introvert persoon is ook echt daadwerkelijk anders gewired.

Bij een extravert is het brein minder gevoelig voor de stof dopamine. Deze stof bepaalt hoeveel opwinding we ervaren en hoe goed we ons voelen. Doordat bij jou, als extravert, het brein hier minder gevoelig voor is, betekent dit dat je meer van deze stof nodig hebt om je energiek en goed te voelen.
Spanning, avontuur en sociaal contact verhogen jouw dopamineniveau. Doordat jij meer van deze stof nodig hebt, zoek je actief deze spanning en sociale contacten op. Op die manier kun je voor jezelf deze stof op een prettig niveau brengen. Je hebt het letterlijk nodig om actief bezig te zijn, risico’s te nemen en/of samen te zijn met anderen.

Voor een introvert is dit anders. Het introverte brein is juist heel gevoelig voor de stof dopamine. Zij hebben veel minder nodig om zich energiek en goed te voelen.
Als introvert werkt het voor jou juist andersom. Ook bij jou verhoogt actief bezig zijn en sociaal contact met anderen je dopamineniveau. Maar het wordt al snel te veel. Dit te veel aan dopamine zorgt juist weer voor overprikkeling. En deze overprikkeling kost energie. Je wordt juist moe van actief bezig zijn in de buitenwereld of als jij jezelf in grote groepen mensen begeeft. Dit betekent dat jij je vaker terug moet trekken om weer bij te tanken.

Introvert - als introvert heb je tijd nodig om op te laden

Verwerking van informatie in het brein

Niet alleen de gevoeligheid voor dopamine is anders. Dit geldt ook voor de doorbloeding van het brein. Bij de introvert gaat er meer bloed naar de hersendelen die zich bezig houden met nadenken, onthouden, problemen oplossen en plannen maken. Zaken die zich heel erg intern afspelen.

Bij de extravert gaat er meer bloed naar de hersendelen die indrukken van buitenaf verwerken. Informatie die binnenkomt via de zintuigen. Dit betekent niet dat je als je extravert nooit nadenkt natuurlijk. Maar je eerste intentie is om alert te zijn op wat er in de buitenwereld gebeurt. Je gebruikt je buitenwereld vaak ook actief om na te kunnen denken en tot conclusies te komen.

De hersenroutes naar de delen die indrukken van buitenaf verwerken zijn een stuk korter, dan de hersenroutes naar de delen die zich bezig houden met nadenken en verwerken. Hier zien we dan ook terug dat jij als extravert veel sneller en actiever kunt reageren, dan de introvert.
En je ziet dat jij als introvert meer tijd nodig hebt om alle informatie te verwerken, waardoor het langer duurt voordat jij in actie komt.

Zichtbare verschillen tussen introversie en extraversie

De hiervoor genoemde verschillen zijn vooral onzichtbaar. Maar deze verschillen zien we weer terug in gedrag in de buitenwereld. En deze zichtbare verschillen zijn de verschillen die vaak voor onbegrip en frustratie kunnen zorgen. Dit gedrag verschilt zo van elkaar, is zo tegenovergesteld, dat we het moeilijk vinden om ons voor te stellen hoe dit voor de ander is.

Alleen zijn vs. Samenzijn

Het is echt niet zo dat je als introvert altijd maar alleen wil zijn. Ook wil je als extravert echt niet altijd onder de mensen zijn. Vaak is dit alleen wel hoe we de ander ervaren. De introvert heeft, in de ogen van de extravert, nooit zin om mee te gaan en de introvert heeft het gevoel dat de extravert hem of haar nooit eens met rust kan laten.

Dit verschil wordt veroorzaakt door de manier waarop we energie krijgen. Eigenlijk de manier waarop we ons dopamineniveau op het goede niveau proberen te houden.
Als extravert wil je graag je dopamine omhoog brengen. Je doet dit door bezig te blijven en met mensen op te trekken. Hier krijg jij energie van en waarschijnlijk kun je je bijna niet voorstellen dat dit een ander juist energie kost.

En dat terwijl je als introvert je dopamineniveau juist niet te veel wilt laten stijgen. En als deze wel te hoog is, bijvoorbeeld na een lange werkdag met je collega’s, dan wil je deze graag weer naar beneden brengen. Wat jij hiervoor nodig hebt, is je even terug trekken uit de wereld. Even helemaal alleen zijn. Jij snapt juist weer niet hoe iemand, na een lange werkdag, nog naar dat feestje zou willen gaan.

Veel mensen vs. Weinig mensen

Zowel de introverte mens als de extraverte zijn nog steeds sociale dieren. Alleen mensen met een persoonlijkheidsstoornis (en nee, introversie is dat niet 😉 ) kunnen altijd alleen zijn. Ook jij als introvert hebt behoefte aan sociaal contact. Alleen wel minder en met minder grote groepen.

Als extravert krijg je energie van de mensen om je heen. Jij hebt dan ook meestal liever een grote groep mensen om je heen, dan een kleine groep. Je hoeft ook niet met iedereen een diepgaand contact te hebben, het gaat erom dat je dopamineniveau, en daarmee je energie, een opkikker krijgt.

Als introvert heb je juist liever een kleinere groep mensen om je heen. Het liefst zelfs nog een groep mensen die je kent. Vaak is samenzijn met één andere persoon al voldoende. Een grote groep mensen overprikkelt jou, waardoor je sneller vermoeid bent.

Diepgang

Er is nog een reden waarom introverte mensen vaak liever met maar één ander persoon of een kleine groep bekenden de tijd doorbrengt. Eén-op-één of in een kleine groep gaan gesprekken namelijk vaker meer de diepte in.
Dit is waar de introvert behoefte aan heeft. Hij of zij kan dan ook die hersengebieden gebruiken die nodig zijn om na te denken en te reflecteren op wat er gezegd wordt. Zij willen graag gesprekken die, voor hun gevoel, echt ergens over gaan of waar ze samen na kunnen denken over een probleem of situatie.

Voor de extravert is dit minder belangrijk. Voor hen draait het om het sociale contact en daarin is small talk over het algemeen voldoende.

Nadenken vs. Doen

Doordat jij als extravert informatie sneller kunt verwerken, betekent dit dat je vaak veel sneller over gaat tot actie. Als jou iets gevraagd wordt, begin je meestal meteen met praten en bedenk je al pratend wat je bedoelt. Waarschijnlijk gebruik je jezelf ook als feedbackloop: Wat jij jezelf hoort zeggen, gebruik je weer om je verhaal helder te krijgen.

Als jij een opdracht krijgt, ga je waarschijnlijk niet eerst helemaal uitzoeken hoe het werkt en wat je moet doen. Door meteen actie te ondernemen, zie je on the go wat wel en niet werkt. En met deze informatie, kun je vervolgens bijsturen.

Voor de introvert lijkt het alsof jij het niet zo belangrijk vindt of het klopt wat je zegt of doet. Hij of zij zal zich waarschijnlijk afvragen of het niet beter zou zijn als je eerst na zou denken. En in hun ervaringswereld is dit natuurlijk ook zo.

Als introvert wil je juist goed voorbereid zijn. Voordat jij reageert, wil jij de hersengebieden gebruiken, die jou helpen met nadenken. Krijg jij een vraag, dan ben jij waarschijnlijk eerst even stil. Je bedenkt welk antwoord je wilt geven, voordat je antwoord geeft.

Ook als je een opdracht krijgt, ga je eerst onderzoeken wat je eigenlijk moet doen. Zeker als het een opdracht is waar je nog geen ervaring mee hebt. Eerst ga je informatie opzoeken, kom je tot een conclusie hoe je dit het beste aan kunt pakken en ga je vervolgens aan de slag.

Voor de extravert lijkt het alsof je de zaak maar aan het vertragen bent en niet vooruit te branden bent. Nooit kan er eens meteen actie ondernomen worden of iets geprobeerd worden zonder dit eerst te onderzoeken. En ook hier geldt dat dit vanuit hun belevingswereld beter zou zijn.

Wat is beter: Introvert of Extravert?

Antwoord: Geen van beide!
In onze samenleving hebben we alleen wel een voorkeur voor extravert gedrag. We houden van mensen die lekker gezellig meedoen. En op de werkvloer willen we graag mensen die hun woordje klaar hebben en zichzelf weten te profileren. De introvert, die ook graag tijd alleen doorbrengt en die op de werkvloer toch stiller is, voldoet niet aan dit beeld. Hier komen helaas ook misverstanden uit naar voren:

Introvert zijn betekent niet dat je verlegen bent

Vooroordelen over Introversie

Introverte mensen zijn verlegen

Nee, introverte mensen zijn niet per definitie verlegen. Het feit dat zij tijd voor zichzelf nodig hebben om weer bij te tanken, betekent niet dat zij dan ook verlegen zijn. Verlegen zijn betekent namelijk dat je een gebrek hebt aan zelfvertrouwen in sociale situaties. En hier hoef je als introvert helemaal geen last van te hebben. Je hebt alleen niet altijd en niet zoveel mensen om je heen nodig.
Ow, er zijn trouwens ook genoeg extraverte mensen die wel verlegen zijn.

Introverte mensen houden niet van praten

Introverte mensen zijn over het algemeen vaak stiller dan iemand die extravert is. Dit komt vaak doordat de extravert sneller begint met praten dan de introvert. Hij of zij heeft immers minder tijd nodig om te reageren. Een introvert, voelt zich vaak ook snel onderbroken. Willen ze net beginnen met praten, is er weer iemand die ze net voor is.

Ik herken dit laatste heel sterk bij mezelf. Ik ga eerst nadenken over mijn eigen inbreng. Als ik dan zover ben om mijn verhaal te doen, heb ik er vaak moeite mee om tussen de mensen door te komen, die al aan het praten zijn. Vaak betekent dit dat ik de laatste ben die eindelijk iets zegt of dat ik helemaal niet meer aan het woord kom. Vaak is de groep dan namelijk alweer bij een heel ander onderwerp aangekomen.

Doordat introverte mensen ook liever gesprekken voeren die ergens over gaan, kunnen ze stil vallen als het niet verder gaat dan small talk. Maar, als het gesprek wel diep gaat en er wordt een onderwerp aangebroken wat de introvert ontzettend interessant vind en veel van weet, dan kan het wel eens zijn dat juist hij of zij het hoogste woord voert!

Introverte mensen hebben een gebrek aan sociale vaardigheden

In gesprekken kunnen introverte mensen soms inderdaad afwezig en in gedachten verzonken overkomen. Ze denken graag na over wat ze meemaken en werken ideeën verder uit.
Aan de andere kant; zij denken juist diep na over wat ze horen en kunnen heel vaak dingen vanuit een ander perspectief zien. Hierdoor hebben ze vaak een sterk inlevingsvermogen en zijn ze nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. Tel daar nog eens bij op dat ze niet per sé zelf aan het woord willen zijn en je hebt iemand die heel goed is in luisteren.

De (super)krachten van extraversie en introversie

Hiermee wil ik echt niet zeggen dat de één beter is dan de ander. Beide hebben hun eigen krachten. En beide van deze krachten hebben we nodig. Zowel in ons privéleven, als op de werkvloer!

Krachten van de extravert:Krachten van de introvert:
– Snel veel informatie verwerken– Informatie diep kunnen verwerken
– Werken onder hoge werkdruk– Veel focus en goed kunnen concentreren
– Actiegericht, snel actie nemen– Goede voorbereiding
– Goed in presenteren– Goed in luisteren
– Risico’s durven nemen– Voorzichtige aanpak
– Goed in brainstormen– Goed in alleen werken

Introversie op de werkvloer

Op de werkvloer zijn we wel sterker gericht op een extraverte manier van werken. We zitten met een aanzienlijke groep mensen in één ruimte te werken. Dit kan zijn met een volledig team op één kamer of in een ware kantoortuin. We brengen veel tijd door in overleg en houden er van tijd tot tijd wel van om met zijn allen te gaan brainstormen. Dit zijn allemaal omstandigheden, die de krachten van de introvert, vaak niet ten goede komen.

Betekent dit dat we, met meer mensen in een zelfde ruimte werken, dan maar moeten afschaffen? En dat we vooral nooit meer moeten overleggen en brainstormen? Nee, maar we kunnen hier wel rekening met elkaar houden.

Introversie - introvert en extravert vult elkaar aan

Hoe kunnen we rekening met elkaar houden?

Maak ruimte beschikbaar waar mensen zich terug kunnen trekken

Zorg er voor dat er op kantoor ook stilteruimtes aanwezig zijn. Een ruimte waar je kunt werken als je een rustige omgeving nodig hebt of je echt even moet kunnen concentreren. Dit komt niet alleen de introverte werknemer ten goede. Ook de extraverte werknemer heeft wel eens een moment nodig waar hij of zij absoluut geen afleiding kan gebruiken.

Maak het eventueel ook mogelijk dat mensen thuis kunnen werken. Niet altijd natuurlijk, maar bijvoorbeeld een dag per week. Op deze manier heeft de introverte werknemer de mogelijkheid om in alle rust en focus te kunnen werken.

Zorg voor een duidelijke agenda voor een overleg

Een duidelijke agenda zorgt er voor dat de introverte collega zich voor kan bereiden op wat er besproken gaat worden. Zij kunnen zich alvast inlezen in de onderwerpen en hier van te voren onderzoek naar doen. Niet alleen zorgt dit er voor dat zij ook hun input in het overleg geven, maar dat je vaak ook goed doordachte ideeën en meningen krijgt. Onderwerpen krijgen meer diepgang.

Laat je introverte collega uitpraten

Als een introvert wordt onderbroken, zullen ze zich waarschijnlijk helemaal terugtrekken. Ze hebben nagedacht over wat ze willen zeggen en hebben voor zichzelf helder wat ze willen vertellen. Als zij onderbroken worden, raken ze de draad van dit verhaal kwijt. Bovendien krijgen ze het gevoel dat anderen hun idee of mening niet interessant vindt.

Een extravert kan het juist nodig hebben om onderbroken te worden. Deze input van buitenaf geeft hen namelijk weer nieuwe informatie om op voort te borduren. Zij hebben juist een externe feedbackloop nodig.

Geef tijd om een idee of mening uit te denken

In een overleg of brainstorm is niet altijd ruimte om on the spot iets goed uit te denken. Hier kan ruimte voor gecreëerd worden, door rustmomenten in te plannen. Deze rustmomenten geven de introvert de kans om te verwerken wat er allemaal is gezegd en zelf ideeën en meningen te vormen. Deze kunnen zij na zo’n pauze inbrengen. Zelf heb ik bijvoorbeeld ook wel aan brainstormsessies meegedaan, waar de eerste vijftien tot twintig minuten werd genomen om eerst individueel over het onderwerp na te denken.

Geef ook de mogelijkheid om na een overleg of brainstorm nog met ideeën te komen en stimuleer dit ook. Vaak duurt het voor een introvert langer om alle informatie te verwerken en door te denken. Zij komen ook achteraf nog tot hele nuttige conclusies. Door de ruimte te geven om deze later nog op te sturen, kunnen er nog hele goede ideeën naar voren komen, die anders onbesproken zouden blijven.

Geef introverte werknemers hun eigen manier om zich te ontwikkelen

Vaak wordt er bij voortgang gekeken naar extravert gedrag. Hoe zichtbaar ben je op de werkvloer? Hoe goed weet jij jezelf te profileren? Een introverte persoon, zal dit minder snel doen. Het is zelfs zo dat als zij hier toe worden aangezet, ze dit veel energie zal kosten. En dit terwijl zij inhoudelijk vaak juist heel erg goed zijn in hun vak.

Ik liep hier zelf ook tegenaan. Bij elk beoordelingsgesprek werd mij verteld dat ik me meer moest profileren, als ik verder wilde groeien. Het idee was dat ik wel een methode neer kon zetten en er voor kon zorgen dat andere mensen, met dezelfde functie als ik, deze ook gingen gebruiken.
Maar ik wilde dit helemaal niet. Ik wilde gewoon mijn eigen werk goed kunnen doen. Bovendien vond ik het belangrijk dat mijn collega’s ook autonoom konden beslissen wat zij het beste vonden.

Dit was voor mij een behoorlijk dilemma. Ging ik dit doen, terwijl ik hier dit niet wilde en mij dit veel energie ging kosten? Op die manier was ik in ieder geval de werknemer die liet zien dat ze verder wilde groeien en dat werd toch van je verwacht.
Of bleef ik doen wat ik deed? Dan was ik nog steeds goed in mijn vak, maar leek het ook alsof ik niet verder wilde groeien.

Ik heb eerlijk gezegd de oplossing voor dit dilemma niet gevonden. Als ik hier nog steeds zou werken, zou ik waarschijnlijk nog steeds bezig zijn met de vraag of ik op deze manier verder wilde groeien of niet.

Kortom: Zorg ervoor dat introverte werknemers een expert kunnen worden in hun werk, zonder dat ze daar per sé heel goed zichtbaar voor moeten worden.

Tot slot

Het is niet zo dat de ene baan of functie beter is voor een extravert, dan voor een introvert en vice versa. Beide kunnen hun krachten in de meeste functies op hun eigen manier inzetten. En door beide in te zetten kun je ook gebruik maken van al deze krachten.

Ik kan me voorstellen dat je nu dit artikel hebt gelezen en dat je denkt ‘Ja, ik snap het wel, maar zo erg introvert/extravert ben ik helemaal niet!’

Dat klopt, ik heb hier de twee uitersten van de schaal beschreven. Zoals ik eerder al aangaf is niemand 100% de ene of de andere. Carl Jung, één van de eerste psychologen die zich bezighield met introversie en extraversie, beweerde zelfs dat als je dit wel 100% zou zijn, je waarschijnlijk opgenomen kon worden in een inrichting.

Het kan dus heel goed kloppen dat hier, voor jouw gevoel, een extreem beschreven is. De vraag is vooral, in welke herken jij jezelf het beste?

Luister ook hier:

Deel dit op social media:

Wil je nooit iets missen?

Schrijf je dan nu in, zodat je de inspiratiemails altijd direct in je mailbox ontvangt!

(Jouw gegevens zijn 100% veilig bij mij. Je kunt je hier te allen tijde voor uitschrijven.)

Schrijf je hier in voor
Inner Essence